Próbny egzamin klas ósmych

                W dniach 30. 03, 31.03, 1.04 zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną próbny egzamin dla klas ósmych.  Wszelkich informacji udzielą wychowawcy klas ósmych. 

Informacja dotycząca organizacji kształcenia

Szanowni Państwo,

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania związanego z zagrożeniem epidemicznym nasza szkoła będzie realizowała swoje zadania poprzez pracę na odległość.

Ustaliliśmy plan nauki zdalnej, dostosowany do wieku uczniów. Wszystkie informacje zostaną przesłane do Państwa przez dziennik elektroniczny. Nauka prowadzona będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Na stronie wydawnictwa Nowa Era i Migra dostępne są wersje elektroniczne podręczników. Do końca roku szkolnego można z nich korzystać bezpłatnie na platformie: https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/ i www.dlaucznia.migra.pl

Nauczyciele ograniczą treści podstawy programowej i wezmą pod uwagę możliwości techniczne sprzętu rodziców, uczniów i ewentualne ograniczenia korzystania z Internetu. Przez dziennik elektroniczny, zgodnie z planem nauki zdalnej, będą wysyłali materiały dla uczniów na każdy dzień. Prosimy, aby na bieżąco się z nimi zapoznawali. Nauczyciele sprawdzą wiedzę i umiejętności uczniów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły i PZO.

Na bieżąco, poprzez dziennik elektroniczny będziecie Państwo informowani o postępach w nauce i uzyskanych przez nich ocenach.

Informacje zwrotne od uczniów będzie można odsyłać na podane przez nauczycieli adresy e-mailowe lub na dziennik elektroniczny. Uwzględniając różne możliwości techniczne uczniów, dopuszcza się wysyłanie prac na portale społecznościowe.

Każdy uczeń i rodzic poprzez dziennik elektroniczny będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielami. Tak jak do tej pory, będziecie Państwo mogli również kontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub przez komunikatory internetowe.

Życzę dużo zdrowia 

Dyrektor Szkoły

Joanna Sajdak

Ważna informacja dotycząca pracy szkoły

729x308

       Szanowni Państwo, przygotowujemy się do nauczania zdalnego, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozpocznie się od 25 marca.  Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.
 
        Wspólnie z nauczycielami ustalimy tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas. Proszę się nie martwić, weźmiemy pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Postaramy się ich nie przeciążać i zadbać o to, by nie spędzali zbyt dużo czasu przed komputerem.
 
        Nauka na odległość nie będzie się różniła od tej, którą prowadziliśmy w ostatnich dniach. Nauczyciele przygotowywali uczniom zadania do samodzielnej pracy w domu, z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez MEN. Staraliśmy się dostosować je do możliwości dzieci w różnym wieku. Zadania miały na celu pogłębianie i utrwalanie zdobytej już wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Od 25 marca   prace będą podlegały ocenie, a nauczyciele sprawdzą postępy uczniów w nauce.
W realizacji podstawy programowej weźmiemy pod uwagę Państwa możliwości techniczne i ewentualne ograniczenia korzystania z Internetu.
 
        Zadbajcie Państwo o to, aby dzieci racjonalnie i mądrze wykorzystywały Internet.
 
W najbliższych dniach otrzymacie Państwo szczegółowe informacje, w tym te dotyczące form kontaktu i konsultacji z nauczycielami.
 
Dziękujemy za zrozumienie, za współpracę i prosimy Państwa o zachowanie bezpieczeństwa.
 
dyrektor szkoły Joanna Sajdak
 

Informacja dla rodziców dzieci z klas ósmych

        Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania!

Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

16782

Ministerstwo Edukacji Narodowej informacje dla rodziców

      Od 12 do 25 marca funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ważne! 12 i 13 marca to dni, w których w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz